Zwiększająca się liczba osób starszych w strukturze ludności staje się wyzwaniem dla gospodarki i rynku pracy.

Prognozy udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) sporządzone na lata 2015-2035 wskazują znaczny wzrost osób w wieku poprodukcyjnym oraz ubytek osób w młodszych grupach (0-17 lat). Oznacza to, że społeczeństwo polskie się starzeje. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu długości przeciętnego trwania życia, w przypadku kobiet z 80,9 do 82,9 lat natomiast w przypadku mężczyzn z 72,4 do 77,1 lat. Innym czynnikiem może być niska dzietność kobiet, która obecnie wynosi poniżej 2 dzieci na jedna kobietę. Obserwowane zmiany w strukturze ludności spowodują w przyszłości zmniejszenie się zasobów pracy, co wpłynie na pogorszenie podaży siły roboczej.

Pracodawcy powinni jak najszybciej zauważyć przewagę korzyści nad stratami wynikającymi z zatrudniania doświadczonych pracowników i zadbać o dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości jak największej grupy pracowników, szczególnie uwzględniając osoby 50+. Dzięki temu zyskają znaczną przewagę konkurencyjną na rynku i uniezależnią się od przemian demograficznych, które w przyszłości będą kształtować rynek pracy.

Warto również zwrócić uwagę na różnego rodzaju dofinansowania dla pracodawców związane z zatrudnianiem osób po 50 roku życia. Niejednokrotnie do uzyskania dofinansowania konieczne jest dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób po 50 roku życia.

Firma BHPiE posiada doświadczenie w tym zakresie i oferuje Państwu przygotowanie projektu dostosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości osób po 50 roku życia oraz wdrożenie go w przedsiębiorstwie.