Na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych, wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych ma obowiązek przygotowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWR).

W zakresie naszych usług oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.

Po przygotowaniu IBWR pracodawca ma obowiązek zaznajomienia z nią pracowników.