Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie wstępne z zakresu bhp wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy oraz uczniom i studentom odbywającym praktykę.

Podstawa prawna:
  • art. 2373 § 1 Kodeks Pracy

    „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”

  • art. 2373 § 2 Kodeks Pracy

    „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (…)”

  • § 2. 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

    „Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.”

Szkolenia wstępne z zakresu BHP przeprowadzane w formie instruktażu zgodnie z programem ramowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne BHP składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Okres ważności szkolenia wstępnego BHP uzależniony jest od zajmowanego stanowiska pracy i wynosi:

- 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami,

- 12 miesięcy dla pozostałych pracowników.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem.