Nieustannie zwiększająca się liczba osób niepełnosprawnych powinna nakłonić pracodawców do podjęcia prac ukierunkowanych na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami w środowisku pracy.

Praca dla osób niepełnosprawnych ma być formą rehabilitacji, nie może przyczyniać się do pogłębienia niepełnosprawności, ani powodować powstawania nowych schorzeń, dlatego bardzo ważne jest dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Należy również pamiętać, że wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa pracy niejednokrotnie są zupełnie inne dla osób zdrowych i osób z niepełnosprawnościami.

Ponieważ posiadamy doświadczenie w zakresie dostosowywania stanowisk do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami chętnie pomożemy dostosować stanowiska w Państwa firmie.