Zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednakże nie zawsze posiada odpowiednie kompetencje, umożliwiające realizację tych wymagań.

Kodeks pracy umożliwia powierzenie obowiązków służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy (art. 23711 Kodeksu Pracy). Coraz więcej pracodawców korzysta z tej możliwości i decyduje się na obsługę outsourcingu.

W ramach outsourcingu oferujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakres outsourcingu wchodzi m. in.:
  • prowadzenie szkoleń BHP wstępnych i okresowych, a także kontrola ważności szkoleń,
  • kontrola ważności badań lekarskich,
  • prowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzanie protokołu powypadkowego,
  • przygotowywanie instrukcji BHP,
  • prowadzenie regularnych audytów stanu bhp,
  • dobór środków ochrony indywidualnej.
Zakres usługi dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

Outsourcing umożliwia utrzymywanie wysokiego poziomu stanu bhp w firmie bez konieczności zatrudniania specjalisty ds. bhp.