Oferujemy Państwu prowadzenie kompleksowych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Po każdej kontroli otrzymacie Państwo raport z wykazem stwierdzonych uchybień. Dzięki temu będziecie Państwo wiedzieli jaki jest faktyczny stan bezpieczeństwa w firmie oraz które obszary należy udoskonalić.

Prowadzenie systematycznych kontroli pozwala utrzymywać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie na wysokim poziomie.

Na życzenie klienta kontrole mogą obejmować cały zakład lub wybrane działy.

Ponadto można podzielić zakres kontroli na:

  • kontrolę dokumentacji,
  • kontrolę warunków pracy.