Na podstawie art. 209 §1 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć i przeszkolić pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Firma BHPiE oferuje Państwu szkolenia z ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia prowadzone są przez pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach szkolenia oferujemy część teoretyczną oraz praktyczną.

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.