W każdej firmie, w której wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, pracodawca ma obowiązek sporządzić wykaz tych prac oraz określić szczegółowo wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, przede wszystkim:

  • bezpośredni nadzór nad tymi pracami,
  • odpowiednie zabezpieczenie,
  • instruktaż pracowników zawierający imienny podział pracy, kolejność wykonywanych zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Podstawa prawna:
  • § 80. 2 oraz § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ramach działalności oferujemy Państwu pomoc w określeniu jakie prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych występują w Państwa firmie oraz sporządzeniu wykazu.

Dodatkowo możemy przygotować procedurę postępowania podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.