Ergonomia jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się dostosowaniem stanowisk pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych pracownika.

Głównym jej zadaniem jest dostosowanie elementów wyposażenia stanowiska pracy w jak najszerszym zakresie do rodzaju wykonywanej pracy, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie zbędnych ruchów i praca wykonywana jest przy możliwie najniższym koszcie biologicznym.

Dostosowanie stanowisk pracy do zasad ergonomii przynosi wiele korzyści, między innymi:
 • ograniczenie chorób zawodowych,
 • skrócenie czasu wykonywania czynności poprzez eliminację zbędnych ruchów,
 • zwiększenie wydajności stanowisk pracy,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy,
 • ograniczenie absencji chorobowej,
 • zwiększenie motywacji pracownika do pracy,
 • zwiększenie prestiżu firmy na tle konkurencji.
W związku z powyższym coraz więcej pracodawców decyduje się na inwestycję w dostosowywanie stanowisk i wdrażanie zasad ergonomii.

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu:
 • dostosowanie stanowisk pracy do wymagań ergonomii,
 • obliczanie wydatku energetycznego,
 • ocenę obciążenia fizycznego pracą,
 • ocenę obciążenia psychicznego pracą.