Ergonomia – to nauka zajmująca się dostosowywaniem warunków pracy do psychofizycznych możliwości człowieka. Prawidłowe jej zastosowanie zwiększa bezpieczeństwo oraz zmniejsza uciążliwość pracy.

Zgodnie z § 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Pragnąc przybliżyć Państwu tematykę ergonomii pracy oraz zasady organizowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oferujemy Państwu szkolenia o tematyce „ERGONOMIA W BIURZE”.

Program szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.